Ashtanga Yoga

Ganga River IndiaAshtanga Yoga – Het achtvoudige pad – Hatha yoga(eerste 5 stappen)+Raja yoga (de laatste 3 stappen)

De Hatha yoga kent men o.a. van de asana’s. De Raja yoga is bekend om zijn meditatie. Samen vormen zij de acht stappen die Ashtanga yoga worden genoemd. De acht stappen die men doorloopt om de Raja yoga(meditatie,Contemplatie) te kunnen beoefenen.Ashtanga Yoga is een systeem dat is ontworpen door de Guru Patanjali die leefde in de tweede eeuw voor Christus. Hij heeft de yoga niet uitgevonden, (Yoga bestond al langer dan 3000 jaar) maar op papier beschreven en gesystematiseerd. Yoga brengt je dichter bij jezelf. Een ieder kan op eigen wijze zijn of haar yogapad bewandelen. Ashtanga yoga kun je gebruiken als een handleiding daarvoor.

De Acht Stappen
De eerste vijf stappen noemt men hatha yoga.

1. Yama’s
Bevat vijf ethische disciplines die universeel zijn. Oftewel op iedere samenleving, persoon, geloof, tijd en leeftijd toepasbaar zijn. Ahimsa (geweldloosheid), Satya (eerlijkheid), Esteya (niet stelen), Brahmcarya (kuisheid) en Aparigraha (hebzuchtloosheid).

2. Niyama’s
Bevat vijf disciplines die gericht zijn op de individuele persoon. Sauca (zuiverheid), Santosa (tevredenheid), Tapas (soberheid), Svadhyaya (zelfstudie) en Isvara Prani-Dhana (toewijding aan het hoogste). De Yama’s en Niyama’s dient men te vertalen naar het denken spreken en handelen.

3. Asana’s
Door het beoefenen van de houdingen wordt het lichaam in balans gebracht lichter en gezonder. Zoals bij iedere “stap” in het systeem heeft men de voorgaande stappen nodig om diepgang te verkrijgen in wat men doet. Als men de asana’s op een juiste wijze beoefend dan komt dit niet alleen het lichaam maar de gehele mens ten goede.

4. Pranayama’s
Ademregulering om te komen tot beheersing ven de pranastroom De ademhalings-oefeningen bevorderen de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Prana betekent adem energie, vitaliteit, sterkte. Ayama betekent o.a. lengte strekking of inhouden. Oftewel verlenging en beheersing van de ademhaling.

5. Pratyahara
Beheersing van de zintuigen zodat men zich niet laat leiden door de zinnen maar de teugels zeg maar in eigen handen houdt . De geest kan dan worden afgewend van deze prikkels.

Zodra men deze 5 stappen beheerst is men klaar voor de volgende drie stappen. De volgende drie stappen noemt men Raja Yoga. Sommigen noemen alle acht de stappen Raja Yoga.

6. Dharana
Concentratie op een enkel punt of taak waarin de Yogabeoefenaar helemaal opgaat Mentale activiteiten die ergens anders op gericht zijn dienen dus tot rust worden gebracht.

7. Dhyana
Meditatie – Contemplatie het eenworden met datgene waarop men zich richt

8. Samadhi
Meditatie – verwerkelijking, verlichting .

Een ieder kan uit dit systeem halen wat hij of zij zelf wil. De redenen waarom men zich aangetrokken voelt tot de yoga zijn zeer divers. Niet iedereen zal alle stappen willen doorlopen. Sommigen zijn alleen in bepaalde aspecten geinteresseerd, zoals gezondheid, ontspanning, meditatie en spiritualiteit. Iedere stap heeft al deze aspecten in meer of mindere mate in zich. In iedere stap zal men elementen van de andere stappen tegenkomen.

Voorbeeld 1: Iemand met R.S.I. klachten beoefend de Asana’s om weer gezond te worden. De ademhaling en concentratie worden ook verbeterd. Zonder deze twee kan men de Asana’s niet doen. Er is dus sprake van een wisselwerking.

Voorbeeld 2: Een vrouw heeft in het dagelijkse leven een zeer drukke baan en een gezin met drie kinderen. Ze heeft nauwelijks tijd voor zichzelf. Besluit om te gaan mediteren zodat ze tot zichzelf kan komen. Het kan voor haar nuttig zijn om eerst de voorgaande stappen in het systeem te doorlopen. Zodat ze niet gehinderd wordt door bijvoorbeeld lichamelijke, geestelijke en emotionele stress tijdens het mediteren.

Voor meer informatie of een afspraak voor een gratis proefles kunt u ons bellen of mailen. Onze gegevens zijn te vinden op onze contact pagina

Comments are closed.